Testing av kart og geografi som virtuelle 3d-modeller

- trykk "i" i modellene og få bruksanvisning -

Ringerikes topografi

Ringerike berggrunnsgeologi

Ringerike løsmassegeologi v 1.0
Ringerike løsmassegeologi v 2.0(med lyd, virker Chrom)

Vei-tetthet i Norge

Folketall med endringer i kommunene

3d modell den pågående landhevning,
Landhevningen - kartet

Skoggrense - flaten
Flatene for skoggrensen og terrengverflaten skjærer hverandre
Skoggrensen som et beveglig plan
Arealer og hypsografi

Halti

Folketetthet i Ringeriksregionen
Andel personer 0 - 19 år, blått 10 til 23% - rødt 23 til 40%
Andel personer 20 - 66 år, blått 47 til 63% - rødt 63 til 84%
Andel personer 0ver 67 år, blått 0 til 13% - rødt 13 til 40%

Ringeriksregionen, personer pr. grunnkrets
Ringeriksregionen, i grunnkretsene

Topografiske arealer pr kommune 2016

Høyt beliggende tettsteder

Arbeidsplasser i Ringriksregion 2010-2014
Arbeidsplasser som Busniss graphics A
Arbeidsplasser som Busniss graphics B

Folketetthet i EU

Fra lister -over kommunene, til kartet

Endring i folketall
2018,super generalisering,fylker,kommuner,partier,målformer
Ringerike kommuneplan Hønefoss
Kartprojeksjoner med Leaflet
Løver i distrikt 14

Havnivåer langs Drammenselva
Kulturvern og Havnivåer langs Drammenselva
Havnivåer i Søndre Buskerud
Kulturvern Modum Øvre Eiker v.24.10

Norge i verden - Van der Grinten
Norge i verden - Albers arealriktig kjegleprojeksjon
Norge i verden - Avstandsriktig kjegleprojeksjon (langs 10 gr. øst)
Norge i verden - Lamberts formriktig kjegleprojeksjon
Norge i verden - Mercator, som Google map

Støtvig - Stuttvik

Trøndelag - arealtyngdepunkt, Midtpunkt
Trøndelag - befolkningstyngdepunkt, Midtpunkt

Kommunenes arealtyngdepunkt, Midtpunkt

Folketetthet i Norge A
Folketetthet i Norge B

Viken, areal- og folketyngdepunkt,A
Viken, areal- og folketyngdepunkt,B

Greneralisering av grenser, kommuner

Sjø og land, hand i hand

Sikt fra LMC Asker
Dekningskart for et nett av hypoteiske basestajoner
Dekningskart med striper
Basestasjoner automatisk flyttet til høyeste sted innen 5 km
Kanter i terrenget, den dobbelt deriverte - høy verdi
Topografisk Posisjons Indeks - morphometri - terreng analyse

Arealtyngdepunktet for nye storDrammen
Arealtyngdepunktet for Larvik fra 2018

Solen går sin gang

360 moh kurven gjennom landet, kartet
360 moh kurven gjennom landet, terrengmodellen

Harald Stavestrand
harald@stavestrand.no
47 926 68 164

stavestrand is epic