Testing av kart og geografi som virtuelle 3d-modeller

- trykk "i" i modellene og få bruksanvisning -

Ringerikes topografi

Ringerike berggrunnsgeologi

Ringerike løsmassegeologi v 1.0
Ringerike løsmassegeologi v 2.0(med lyd, virker Chrom)

Vei-tetthet i Norge

Folketall med endringer i kommunene

3d modell den pågående landhevning,
Landhevningen - kartet

Skoggrense - flaten
Flatene for skoggrensen og terrengverflaten skjærer hverandre
Skoggrensen som et beveglig plan
Arealer og hypsografi

Halti

Folketetthet i Ringeriksregionen
Andel personer 0 - 19 år, blått 10 til 23% - rødt 23 til 40%
Andel personer 20 - 66 år, blått 47 til 63% - rødt 63 til 84%
Andel personer 0ver 67 år, blått 0 til 13% - rødt 13 til 40%

Topografiske arealer pr kommune 2016

Høyt beliggende tettsteder

Folketetthet i EU

Fra lister -over kommunene, til kartet

Endring i folketall
2018,super generalisering,fylker,kommuner,partier,målformer

Ringerike kommuneplan Hønefoss
Kartprojeksjoner med Leaflet
Havnivåer langs Drammenselva
Kulturvern og Havnivåer langs Drammenselva
Havnivåer i Søndre Buskerud
Kulturvern Modum Øvre Eiker v.24.10

Norge i verden - Van der Grinten
Norge i verden - Albers arealriktig kjegleprojeksjon
Norge i verden - Avstandsriktig kjegleprojeksjon (langs 10 gr. øst)
Norge i verden - Lamberts formriktig kjegleprojeksjon
Norge i verden - Mercator, som Google map

Støtvig - Stuttvik

Folketetthet i Norge

Viken, areal- og folketyngdepunkt,A

Greneralisering av grenser, kommuner

Sjø og land, hand i hand

Arealtyngdepunktet for nye storDrammen
Arealtyngdepunktet for Larvik fra 2018
Arealtyngdepunktet for nye Steinkjer fra 2020

Solen går sin gang

360 moh kurven gjennom landet, kartet
360 moh kurven gjennom landet, terrengmodellen

lat_loner

Holdeplasser

3d Planpresentasjon 1
3d Planpresentasjon 2
3d Planpresentasjon 3

Bygrensa Nordseter

Harald Stavestrand
harald@stavestrand.no
47 926 68 164

mer "ny-geografi", så trykk her stavestrand is epic